jwmspz96-2-artofmini.com-poppenhuis-hond-deken-kist-kant-pop-miniatuur-dollhouse-dog-puppenhaus-hund-maison-de-poupee-chien

Disclaimer

Ten behoeve van de wet en regelgeving heeft Artofmini.com een disclaimer opgesteld die iedere gebruiker van deze website in acht dient te nemen.

De website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links, zijn eigendom van Artofmini.com. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Artofmini.com. Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.

De op deze website getoonde informatie wordt door Artofmini.com met constante zorg en aandacht samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. De prijzen op deze website zijn in euro's inclusief BTW en onder voorbehoud van eventuele fouten en prijswijzigingen.

De informatie op de site wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast. Artofmini.com behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Hoewel Artofmini.com alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is Artofmini.com niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden.

Bepaalde (hyper)links in deze site kunnen leiden naar websites buiten het domein van Artofmini.com, welke geen eigendom zijn van Artofmini.com, maar zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Indien deze links geactiveerd worden, verlaat men de website van Artofmini.com.

Hoewel Artofmini.com uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door Artofmini.com worden onderhouden wordt afgewezen.

Artofmini.com sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met haar website.